About

ನಮ್ಮೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ

ಶಾಲಾಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಪರಿಪಾಲಿಸು ಮದನಂತೇಶಾ

ವರ ಮಂಜುಳ ಪುರನಿವಾಸಾ

ಆ ಪರಿಪಾಲಿಸು ಮದನಂತೇಶಾ||

ಭಜಕರ ಪಾಲಕ ದೇವಾ

ನಾ ಭಜಿಪೆನು ಹೃದಯ ಸಂಜೀವಾ

ಸುಜನೋಧ್ಧಾರಕ ಅಜಸುರ ವಂದ್ಯಾ

ನಿಜಪದವೀಯುತ ನಿರತ

ಆ ಪರಿಪಾಲಿಸು ಮದನಂತೇಶಾ ||

ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರಭುವೆ

ಎನ ಗಿಂಭನು ಕರುಣಿಸು ವಿಭುವೇ

ಬೆಂಬಿಡದನುದಿನ ಸಂಭ್ರಮದೊಳು ಪೊರೆ

ಅಂಭುಜನಾಭ ಸರ್ವೇಶಾ

ಆ ಪರಿಪಾಲಿಸು ಮದನಂತೇಶಾ ||

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: